Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Русакова Ганна Вікторівна

rusakova
email   scolar  

Посада:
Молодший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1987.

Загальна кількість друкованих праць:
45.

Загальний стаж наукової роботи :
7 років.

2015-2017 - Стипендія НАН України для молодих учених.

Науковий ступінь:
2017 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна фізика пластичності і міцності, мікромеханічні властивості полімерів, ультрадрібнозернистих та наноструктурних матеріалів.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Низкотемпературные механические свойства фуллеритов: структура, упругость, пластичность, прочность (обзор) / С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.Д. Нацик, А.В. Русакова // ФНТ. – 2019. – Т. 45, № 1. – С. 3-45.

Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77-300 К) / С.В. Лубенец, А.В. Русакова, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко // ФНТ. – 2018. – Т. 44, № 1. – С. 96-105.

Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации / А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов // ФНТ. – 2015. – Т. 41, № 8. – С. 835-847.

Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдированного сплава Al-3,8 ат.% Li / А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, П.А. Забродин // ФНТ. – 2014. – Т. 40, № 3. – С. 330-339.

Назад