Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Нацик Василь Дмитрович

natsik
email   scolar  

Посада:
Головний науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1938.

Науковий ступінь:
1967 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.02 – теоретична фізика,
1980 – доктор фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Вчене звання :
1992 – професор.

Загальна кількість друкованих праць:
210.

Загальний стаж наукової роботи :
57 років.

Науково-дослідний профіль:
Акустична емісія у кристалах, динамічна теорія дефектів кристалічної гратки, низькотемпературні релаксаційні явища в твердих тілах, акустична спектроскопія твердих тіл, низькотемпературна фізика пластичності і міцності, ультрадрібнозернисті та нанокристалічні матеріали, квантова теорія пластичності та дифузії.

Керував виконанням 8 кандидатських і був консультантом 5 докторських дисертацій.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, професор кафедри фізики кристалів з 1981 р., на протязі 2014-2019 рр. розроблено і викладалось два курси лекцій “Основи динамічної теорії кристалів” і “Основи теорії пружності і пластичності”.

2014-2019 – член Вченої ради ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

2014-2019 – голова Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

2014-2019 – заст. голови експертної комісії N 4 з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

2014-2019 – член спеціалізованої ради Д 64.175.03 при ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Список найважливіших робіт за 5 років:

В.Д. Нацик, С.Н. Смирнов, В.И. Белан / Компьютерное моделирование и аналитическое описание дефектов структуры в двумерных (2D) кристаллах ограниченных размеров: свободная граница, дислокации, краудионы // ФНТ. - 2018. - Т. 44, № 7. – С. 877 - 886.

В.Д. Нацик, С.Н. Смирнов / Туннельно-термоактивационный механизм диффузии вакансий в квантовом кристалле // ФНТ. - 2017. - Т. 43, № 10. – С. 1459 - 1470.

В.Д. Нацик, Ю.А. Семеренко / Дислокационные механизмы внутреннего трения в наноструктурных материалах // ФНТ. - 2016. - Т. 42, № 2. – С. 185 - 197.

Нацик В.Д., С.Н. Смирнов / Дислокации и краудионы в двумерных кристаллах. Часть I: Атомно-решеточные модели и континуальное описание этих дефектов в упругой анизотропной 2D среде // ФНТ. - 2014. - Т. 40, № 12. – С. 1366 - 1383.

P.P. Pal-Val, Yu.N. Loginov, S.L. Demakov, A.G. Illarionov, V.D.Natsik, L.N. Pal-Val, A.A. Davydenko, A.P. Rybalko./ Unusual Young’s modulus behavior in ultrafine-grained and microcrystalline copper wires caused by texture changes during process-sing and annealing // Mater. Sci. Eng. A. – 2014. – V. 618. – P. 9-15.

Назад