Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Лубенець Серж Вікторович

palval
email   scolar  

Посада:
Старший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1936.

Науковий ступінь:
1971 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Вчене звання :
1979 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
212.

Загальний стаж наукової роботи :
59 років.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна фізика пластичності та міцності металів, металевих сплавів, фулеритів, полімерів, мікромеханічні властивості ультрадрібнозернистих та нанокристалічних матеріалів при низьких температурах.

2014-2019 – член Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України.

Список найважливіших робіт:

1. L.S. Fomenko, S.V. Lubenets, V.I. Startsev. Transition from superelastic to irreversible twinning in In-Pb alloys as a relaxation like process // Scripta Metallurgica, 1984, V. 18, P. 535-538.

2. S.V. Lubenets, V.I. Startsev, and L.S. Fomenko. Dynamics of twinning in metals and alloys (review) // Phys. Stat. Sol. (a), 1985, V. 92, No. 1, P. 11-55.

3. С.В. Лубенец, В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко. Модуди упругости и низкотемпературные аномалии акустических свойств высокотемпературных сверхпроводников (обзор) // ФНТ, 1995, Т. 21, № 5, С. 475-491.
S.V. Lubenets, V.D. Natsik, and L.S. Fomenko. Elastic moduli and low temperature anomalies of acoustic properties of metal oxide high-temperature superconductors (review) // Low Temperature Physics. – 1995. -V. 21. – P. 367 – 385.

4. С.В. Лубенец, В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко. Пластичность и прочность металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников (обзор) // ФНТ, 2004, Т. 30, № 5, С. 467-508.
S.V. Lubenets, V.D. Natsik, and L.S. Fomenko. Plasticity and strength of metal oxide high-temperature superconductors (review) // Low Temperature Physics, 2004, V. 30, P. 345-376.

5. В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко, С.В. Лубенец. Исследование ползучести и стеклования эластомеров методом микроиндентирования: эпоксидная смола и нанокомпозиты на ее основе // ФТТ, 2013, Т. 55, № 5, С. 940-952.
V. D. Natsik, L. S. Fomenko, and S. V. Lubenets. Investigation of the Creep and Glass Transition of Elastomers by the Microindentation Method: Epoxy Resin and Related Nanocomposites // Physics of Solid State, 2013, Vol. 45, No. P. 1020-1033.

6. А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, П.А. Забродин. Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдированного сплава Al–3,8 ат.% Li // ФНТ, 2014, Т. 40, № 3, С. 330-339.
A. V. Rusakova, S. V. Lubenets, L. S. Fomenko, and P. A. Zabrodin. Low-temperature micromechanical properties of annealed and hydrostatically extruded Al–3.8 at. % Li alloy // Low Temperature Physics, Vol. 40, No. 5, P. 255- 262.

7. А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов. Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации // ФНТ, 2015, Т. 41, № 8, С. 835-847.
A. V. Rusakova, S. V. Lubenets, L. S. Fomenko, V. A. Moskalenko, and A. R. Smirnov. Micromechanical properties of VT1-0 titanium cryorolled to various degrees of strain // Low Temperature Physics, 2015, Vol. 41, No. 8, 649-658.

8. С.В. Лубенец, А.В. Русакова, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко. Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К) // ФНТ, 2018, Т. 44, № 1, С. 96-105.
S. V. Lubenets, A. V. Rusakova, L. S. Fomenko, and V. A. Moskalenko. Micromechanical properties of single crystals and polycrystals of pure a-titanium: anisotropy of microhardness, size effect, effect of the temperature (77–300 K) // Low Temperature Physics, 2018, Vol. 44, No. 1, P. 73-80.

9. С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.Д. Нацик, А.В. Русакова. Низкотемпературные механические свойства фуллеритов: структура, упругость, пластичность, прочность (Обзор) // ФНТ, 2019, Т. 45, № 1, С 3-45.
S.V. Lubenets, L.S. Fomenko, V.D. Natsik, and A.V. Rusakova. Low-temperature mechanical properties of fullerites: structure, elasticity, plasticity, strength (Review Article) // Low Temperature Physics, 2019, Vol. 45, No. 1, P. 1-38/

Назад