Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Ісаєв Микола Васильович

palval
email   scolar   rg

Посада:
Старший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1952.

Науковий ступінь:
1992 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 фізика твердого тіла.

Вчене звання :
2006 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
124.

Загальний стаж наукової роботи :
38 років.

Науково-дослідний профіль:
Дослідження закономірностей та механізмів низькотемпературної непружної деформації твердих тіл, включаючи сучасні структурно модифіковані матеріалі. Вплив мікроструктури дрібнозернистих полікристалів на їх міцність та пластичність.

Керівництво 4 бакалаврами, 4 магістрами, 1 аспірантом.

2014-2019 – член Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України.

2014-2019 - науковий редактор журналу «Фізика низьких температур».

Список найважливіших робіт за 5 років:

Релаксация напряжения в ультрамелкозернистой меди при низких гомологических температурах / Н.В. Исаев, Т.В.Григорова, А.А.Давиденко, С.С.Полищук // ФНТ.- 2018.-Т. 44 , № 11.- С. 1540-1548.

Discontinuous Flow of Fine Grained AZ31 at Extremely Low Temperature / N.V. Isaev, S.E. Shumilin, P.A Zabrodin, M. Janecek, J. Stráská // Acta Physica Polonica A. – 2018. – V. 134, № 4. – P. 662-666.

Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0,5 К // Т.В. Григорова, С.Э. Шумилин, С.С. Полищук, A.A. Давиденко // ФНТ.- 2017.-Т. 43 , № 12.- С. 1780-1788.

Механизмы пластической деформации ультрамелко-зернистой меди в интервале температур 4,2-300 К / Н.В. Исаев, Т.В.Григорова, О.В. Мендюк, А.А.Давиденко, С.С. Полищук, В.Г. Гейдаров // ФНТ. - 2016. - Т. 42 , 9. - С. 1053-1066.

Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K / N. V. Isaev, S. E. Shumilin, T.V. Grigorova, P.A. Zabrodin, V.S. Fomenko, V.G. Geidarov // Acta Physica Polonica A. - 2015. - V. 128, № 4. - P. 536-539.

S. E. Shumilin, N. V. Isaev, P. A. Zabrodin, V. S. Fomenko, T. V. Grigorova, V. G. Geidarov. Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K // Acta Physica Polonica A. – 2015. – V.128, No. 4. – P. 536-539.

Назад