Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Григорова Тетяна Вікторівна

palval
email   scolar   rg

Посада:
Науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1975.

Науковий ступінь:
2010 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Загальна кількість друкованих праць:
66.

Загальний стаж наукової роботи :
20 років.

Керівництво 1 магістром.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна фізика пластичності та міцності, ультрадрібнозернисті матеріали, низькотемпературна стрибкоподібна деформація, вплив надпровідного переходу на пластичну деформацію металів та сплавів.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Релаксация напряжения в ультрамелкозернистой меди при низких гомологических температурах / Н.В. Исаев, А.А. Давиденко, С.С. Полищук // ФНТ.- 2018.-Т. 44, № 11.- С.1540-1548

Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0.5 К / Т.В. Григорова, Н.В. Исаев, С.Э. Шумилин, С.С. Полищук, А.А. Давиденко // ФНТ. - 2017. - Т. 43 , № 12. - С. 1780-1788.

Механизмы пластической деформации ультрамелко-зернистой меди в интервале температур 4,2-300 К / Н.В. Исаев, О.В. Мендюк, А.А. Давиденко, С.С. Полищук, В.Г. Гейдаров // ФНТ.- 2016.-Т. 42, № 9.- С. 1053-1066.

Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K / S. E. Shumilin, N. V. Isaev, P. A. Zabrodin, V. S. Fomenko, T. V. Grigorova, V. G. Geidarov // Acta Physica Polonica A.-2015. - V.128, No. 4. - P. 536-539.

Назад