Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Фоменко Лариса Степанівна

fomenko
email   scolar  

Посада:
Провідний науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1947.

Науковий ступінь:
1982 - кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла,
2002 - доктор фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Вчене звання :
2000 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
174.

Загальний стаж наукової роботи :
46 р.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна фізика пластичності і міцності ультрадрібнозернистих та нанокристалічних матеріалів, мікромеханічні властивості фулеритів та нанокомпозитів на основі вуглецевих наноматеріалів.

Наукове керівництво аспірантом.

Секретар Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Список найважливіших публікацій:

1. С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.Д. Нацик, А.В. Русакова. Низкотемпературные механические свойства фуллеритов: структура, упругость, пластичность, прочность (Обзор) // ФНТ. – 2019. - Т. 45, № 1. - С 3-45.

2. С.В. Лубенец, А.В. Русакова, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко. Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К) // ФНТ. – 2018. – Т. 44, № 1. – С. 96-105.

3. А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, В.А. Москаленко, А.Р. Смирнов. Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации // ФНТ. – 2015. - Т. 41, № 8. - С. 835-847.

4. В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко, С.В. Лубенец. Исследование ползучести и стеклования эластомеров методом микроиндентирования: эпоксидная смола и нанокомпозиты на ее основе // ФТТ. - 2013. - Т. 55, № 5. - С. 940-952.

5. С.В. Лубенец, В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко. Пластичность и прочность металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников (обзор) // ФНТ. – 2004. - Т. 30, № 5. - С. 467-508.

6. С.В. Лубенец, В.Д. Нацик, Л.С. Фоменко. Модуди упругости и низкотемпературные аномалии акустических свойств высокотемпературных сверхпроводников (обзор) // ФНТ. – 1995. - Т. 21, № 5. - С. 475-491.

7. S.V. Lubenets, V.I. Startsev, and L.S. Fomenko. Dynamics of twinning in metals and alloys (review) // Phys. Stat. Sol. (a). – 1985. - V. 92, No. 1. - P. 11-55.

8. L.S. Fomenko, S.V. Lubenets, V.I. Startsev. Transition from superelastic to irreversible twinning in In-Pb alloys as a relaxation like process // Scripta Metallurgica. – 1984. - V. 18. - P. 535-538.

Назад