Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Брауде Ірина Семенівна

braude
email   scolar   rg  

Посада:
Старший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1940.

Науковий ступінь:
1971 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Вчене звання :
1975 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
157.

Загальний стаж наукової роботи :
55 років.

Науково-дослідний профіль:
Визначення структур твердих тіл (Ti, Cu) рентгенівськими методами, вивчення впливу зовнішніх факторів (температури, деформації) на структуру.

Керівництво магістерської роботи Плотнікової Ю.М. (НТУ «ХПІ»); аспірантської роботи Гейдарова В.Г.

2014-2019 – член Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України.

Список найважливіших робіт за 5 років:

V.G. Geidarov, I.S. Braude, Yu.M. Pohribnaya. Influence of low temperature on deformation changes in the structure of the polyimide film PMA // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2018. – V.661. – №1. – P. 20-24.

V.G. Geidarov, I.S. Braude, Y.M. Pogribnaya. Processes Occurring in the Polyimide Films PM-A (AS Kapton H) During the Deformation and Cooling // East Eur. J. Phys. – 2018 – V.5. – №1.2, – Р. 49-53.

V.A. Moskalenko, I.S. Braude, Yu.M. Pohribnaya. Microstructure anisotropy of nanocrystalline titanium produced by cryomechanical grain fragmentation // Low Temperature Physics – 2018. – V.44. – № 5. – P. 444 -450

V.A. Moskalenko, A.R. Smirnov, I.S. Braude, R.V. Smolianets, Yu.M. Pohribnaya. Fundamentals of titanium nanocrystalline structure creation by cryomechanical grain fragmentation // Mater. Sci. Eng. A. – 2017. – V. 700. – P. 707 – 713.

I. S. Braude, N. N. Galtsov, V. G. Geidarov, G. I. Kirichenko, V. A. Lototskaya, Yu. M. Plotnikova. Effect of deformation on the structure of polyimide PM-A at low temperatures // Low Temperature Physics. – 2017.– V.43. – P.1226- 1230.

R.V. Smolianets, I.S. Braude, V.A. Moskalenko, Yu.M. Pohribnaya. The lattice parameters and residual stresses in bulk nanocrystalline and ultrafine-grained titanium // East Eur. J. Phys. – 2017. – Vol.4. – №1.1. – Р. 56-61.

V.A. Moskalenko, R.V. Smolianets, I.S. Braude, Yu.M. Pohribnaya. Anisotropy of the yield strength and structural parameters of nanocrystalline titanium obtained by cryodeformation // Low Temperature Physics – 2017. – V.43. – № 12. – P. 1427 – 1431.

I. S. Braude, V.A.Moskalenko, Yu.M. Pohribnaya. X-ray parameters of a nanocrystalline titanium microstructure, obtained via cryodeformation // Low Temperature Physics – 2016. – V.42 – P. 1175 – 1180.

V. P. Soldatov, G. I. Kirichenko, V. V. Abraimov, I. S. Braude, V. G. Geidarov / The laws of deformation of an amorphous polyimide (PI) film when it is stretched in the temperature range 1.6–300 K // Low Temperature Physics 42, 817 (2016).

I. S. Braude, N. N. Gal'tsov, V. G. Geidarov, G. I. Kirichenko, V. V. Abraimov / Effect of deformation and temperature on the ordering of polyimide PM-A molecules. X-ray data // Low Temperature Physics 42, 204 (2016).

Назад