Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

 
Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 

 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Відділ  утворено в 1966 році за активною участю академіка 
АН України Б. І. Вєркіна 

Зав. відділом з 1966 р. по 2008 р. був проф. Свєчкарьов І.В.

Склад відділу

На цей час у відділі працює 21 співробітник, серед яких 
5 докторів наук –  Єременко В. В., Свєчкарьов І. В., Філь В. Д., Сіренко В. А, Гречнєв Г. Є.
7 кандидатів наук –  Бурма М. Г., Десненко В. О., Звягіна Г. А., Панфілов А. С., Логоша О. В., Барановський А. Є., Шабакаєва Ю. А.
 

Основні напрямки досліджень

 • Вивчення магнітних властивостей сполук і сплавів під впливом тиску та деформацій. 
 • Магнітна структуроскопія 
 • Дослідження магнітних властивостей та ефектів, що проявляються в процесі фазових переходів в оксидних та халькогенідних сполуках ВТНП, GMR та CMR 
 • Дослідження пружних властивостей твердих тіл. 
 • Магнітострикція магнетиків і надпровідників
 • Теоретичне дослідження електронної та магнітної структури металічних систем

Деякі найбільш важливі результати досліджень

Виявлення та дослідження эфекту де Гааза – ван Альфена в інтерметалічних сполуках рідкоземельних металів

Виявлення діамагнітних аномалій орбітальної сприйнятливості в металах та інтерметалічних сполуках при реалізації електронних топологічних переходів в зонній структурі

Виявлення сильних магнітооб'емних эфектів в обмінно-посилених зонних пара-, феро- и антиферомагнетиках

Виявлення аномальних магнітооб'емних ефектів в нових надпровідниках FeSe (Te).

Теоретично досліджені анізотропні магнітні властивості систем d- і f-металів.

Виявлення та дослідження квантових магнітних осциляцій магнітострикції у змішаному стані надпровідників
 

Дослідницькі групи 

Група магнітооб'ємних досліджень

Група досліджень пружних властивостей твердих тіл

Група низькотемпературних магнітних досліджень

Група теоретичних досліджень електронних спектрів і магнітних властивостей

Група дослідження структури та магнітопружних властивостей систем із зниженою розмірністю в області низькотемпературних фазових переходів

Міжнародна співпраця 

 • International Laboratory of High Magnetic Field and Low Temperatures, Wroclaw, Poland.
 • W. Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research, Wroclaw, Poland.
 • Institute of Physics, PAN (Polish Academy of Sciences)
 • Kyoto University (Department of Material Science and Engineering), Japan
 • Osaka University (Department Graduate School of Science), Japan
 • Florida State University (Department of Physics), USA
 • Institute of Experimental Physics, Kosice, Slovak Republic
 • Advanced Nanotechnology Co. New-York, USA
 • Iowa State University, USA
 • Lucent Technology, New-Jersey, USA
 • Argonne National Laboratory, Argonne, USA
 • Grenoble High Magnetic Field La. France
 • Laboratory des Tres Bass Temperature, Grenoble, France
 • Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, India
 • Institute of Solid State and Semiconductor Physics, Minsk, Belarus
 • Universidad de Zaragoza, Spain
 • Centre de Recherches sur les Tres Basses Temperatures, Fourie University, Grenoble, France
 • Quantum Matter Group, Cavendish Laboratory University of Cambridge,Cambridge, UK
 • Van der Waals-Zeeman Institute, Univ. of Amsterdam, The Netherlands
 • University of Uppsala, Sweden
 • Hahn-Meitner Institut, Berlin, Germany
 • Институт Физики Металлов УрО РАН, Россия
 • Институт Общей Физики, РАН, Москва, Россия
 • Физический факультет МГУ, Москва, Россия
 • Институт проблем материаловедения НАН Украины, Киев
 • Институт металлофизики НАН Украины, Киев
 • ННЦ ХФТИ НАН Украины, Харьков
 • Киевский Национальный университет, Киев

 •  
  вверх