Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 


НАПРЯМКИ   ДОСЛІДЖЕНЬ

Магнітооб’ємні дослідження
Вивчення пружних властивостей твердих тіл
Магнітні дослідження
Теоретичні дослідження електронних спектрів 
та магнітних властивостей
Дослідження структури та магнітопружних властивостей систем з пониженою розмірністю
в області низькотемпературних  фазових переходів


Група низькотемпературних магнітних досліджень

 
керівник   Десненко В. О.
e-mail:desnenko@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
 • Дослідження магнітних властивостей та ефектів, що проявляються в процесі фазових переходів в оксидних сполуках ВТНП , GMR та CMR
 • Дослідження статичних магнітних характеристик анізотропних  магнітних систем з магнітними іонами рідкоземельної та перехідної груп металів як у магнітовпорядкованому, так і у парамагнітному стані
 • Магнітна структуроскопія
 • Дослідження магнітних та надпровідних властивостей нових залізо-арсенідних ВТНП
вверх

Група магнітооб’ємних досліджень

керівник   Панфілов А. С.
e-mail:panfilov@ilt.kharkov.ua
кандидат фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник
 • Вплив високих тисків на магнітні властивості металів, сплавів та інтерметалічних сполук. 
 • Дослідження магнітних властивостей і ефектів тиску в надпровідниках на основі заліза.
вверх

Группа исследований упругих свойств твердых тел

керівник Фiль В. Д
e-mail:fil@ilt.kharkov.ua
головний науковий співробітник,
доктор фіз.-мат. наук, професор.
 • Електронні властивості металів у нормальному та надпровідному станах.
 • Динаміка вихрових градок у надпровідниках II роду.
 • Магнітопружність.
 • Фазові перетворення різної природи у твердих тілах.
 • Прецизійні виміри модулів пружності монокристалів.
вверх


Група дослідження структури та магнітопружних властивостей систем із зниженою розмірністю в області низькотемпературних фазових переходів

керівник  Сіренко В.А.
e-mail:sirenko@ilt.kharkov.ua
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
 • Структурні дослідження магнетиків та надпровідників при низьких температурах; 
 • Магнітострикційні явища в магнетиках та надпровідниках в області низькотемпературних фазових переходів.
 • Нанотрубки діхалькогенідов перехідних металів
вверх

Група теоретичних досліджень електронних спектрів та магнітних властивостей

керівник  Гречнєв Г. Є.
e-mail:grechnev@ilt.kharkov.ua
доктор фіз.-мат. наук, 
старший науковий співробітник

Теоретичне дослідження електронної та магнітної
структури металічних систем

 • Розрахунки рівнянь стану та фундаментальних термодинамічних властивостей твердих тіл
 • Аналіз ефектів гібридизації електронних станів і їх зв’язки зі стабільністю досліджуваних систем, пружними та магнітними властивостями
 • Дослідження ефектів спінової поляризації в гібридизованій електронній структурі парамагнітних, феромагнітних та антиферомагнітних систем 
вверх
 
Об’єкти 
досліджень
RM3
ВТСП
GMR
CMR

CeCo2
UAl3
UGa3
UIn3
USi3
UGe3
LuGa3
TmGa3
ErGa3
CeIn3xSnx
GdIn3xSnx
2H-NbSe2

LixMn2O4
FeGe2
FeSi
Ni3Al
TiCo
MnSi
GdM
RNi5
LaFeAsO2
CaPb3
YbPb3
 FeSe2
FeTe2
YbPb3
YbSn3
CaPb3
CaSn3
MB4 
MB6 
MB12
ScB2
ZrB2
HfB2
PrIn3
GdIn3
LuIn3
Nd0.5Sr0.5MnO3
Nd2/3Ca1/3MnO3
La2/3Ba1/3MnO3
La1-xCaxMnO3
La1-xCaxMnO3
(U 1-xThx)3Al2Si3
(U 1-xThx)3Al2Ge3
Pr0.9MnOx
YNi5-xCux
LaNi5-xCux
CeNi5-xCux
Ce(Ni1-xCux)5
Eu(Ba1-xLax)2Cu3O7