Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 

предыдущая группа

Група теоретичних досліджень електронних спектрів та магнітних властивостей

следующая группа

Склад групи

Гречнев Г. Е.
CV file pdf 46 kB
grechnev@ilt.kharkov.ua
Керівник групи, 
завідуючий відділом, 
доктор фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник
Логоша О. В.
науковий співробітник
Барановський А. Е.
молодший науковий співробітник
Легенька А. О.
інженер 2-ї категорії

Основні напрямки досліджень 

 • Теоретичне дослідження електронної та магнітної структури металевих систем
 • Розрахунки рівнянь стану та фундаментальних термодинамічних властивостей твердих тіл
 • Аналіз ефектів гібридизації електронних станів і їх зв'язку зі стабільністю досліджуваних систем, пружними та магнітними властивостями
 • Дослідження ефектів спінової поляризації в гібрідізованной електронної структурі парамагнітних, феромагнітних і антиферомагнітних систем

Деякі найбільш важливі результати 

Теоретично досліджені анізотропні магнітні властивості гексагональної фази заліза в екстремальних умовах внутрішнього ядра Землі і можливість їх зв'язку з анізотропією сейсмічних хвиль.

Вперше проведено розрахунки з перших принципів анізотропії магнітної сприйнятливості гексагональних перехідних металів.

Теоретично досліджені електронна структура, стабільність, магнітні та електрохімічні властивості літієвих батарей на основі оксидів марганцю.

Теоретично досліджені магнітні властивості залізо-вмісних ВТНП LaFeAsO та FeSe (Te).

Вивчена природа магнітооб'емних ефектів у сполуках перехідних, рідкісноземельних металів і актинидів.

Проведені детальні розрахунки електронної структури, пружних і магнітних властивостей диборидів, гексаборидів і додекаборидів перехідних та рідкісноземельних металів.

Методы расчетов

Використовуються сучасні взаємодоповнюючі методи обчислювальної фізики твердого тіла, призначені для проведення самоcогласованних розрахунків зонної структури твердих тіл в рамках теорії функціонала густини: метод лінеаризованих МТ (muffin tin) орбіталей, як в наближенні атомних сфер (LMTO-ASA), так і з повним потенціалом (FP-LMTO), а також методи приєднаних сферичних хвиль (ASW) і псевдопотенціалов (PP).

Методи LMTO-ASA і FP-LMTO модифіковані для проведення самоузгоджених розрахунків спін-поляризованої електронної структури в присутності зовнішнього магнітного поля.
 
 

Міжнародне співробітництво

 • University of Uppsala, Sweden
 • Hahn-Meitner Institut, Berlin, Germany
 • Institute of Metal Physics, Russia
 • Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
 • Physics Department, Moscow, Russia
 • Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, Kiev
 • Institute of Metal Physics of NASU, Kiev
 • National Science Center Kharkov Institute of Physics and Technology, Kharkov
 • Taras Shevchenko National University, Kiev

 •  
   
  предыдущая группа
  следующая группа
  вверх