Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 


Група акустичних досліджень властивостей твердих тіл

Склад групи

Фiль В. Д
e-mail:fil@ilt.kharkov.ua
керівник групи,
старший науковий співробітник,
доктор фіз.-мат. наук, професор.
Бурма М. Г.
старший науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук
Звягіна Г. А.
старший науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук
Жеков К. Р.
молодший науковий співробітник
Бiлич I. В.
інженер 1 кат.
Масалiтiн Є.А
провідний інженер
Гайдамак Т. М.
аспірант

Основні напрямки досліджень

 • Електронні властивості металів у нормальному та надпровідному станах.
 • Динаміка вихрових градок у надпровідниках II роду.
 • Магнітопружність.
 • Фазові перетворення різної природи у твердих тілах.
 • Прецизійні виміри модулів пружності монокристалів.
 • Деякі найбільш важливі результати

  Обміряно екстремальні розміри поверхонь Фермі Al, Mo і Ga, визначено анізотропію енергетичної щілини в надпровідних In і Al.

  Досліджено режими сильної взаємодії електронів зі звуком. Виявлено, що електронний внесок у динамічні модулі пружності у високочистих монокристалах може досягати 10-15%.

  Вперше виявлено ефекти балістичного переносу електронами пружних деформацій. На їхній основі був розвинений метод високоточного виміру екстремальних фермієвських імпульсів із одночасним визначенням знака носіїв заряду (Ga). Вивчено анізотропію швидкості електрон-електронної релаксації в Al.

  Виявлено нелінійну електрон-звукову взаємодію в металах - т.зв. імпульсну нелінійність.

  Виявлено й вивчено нові типи власних коливань електронної плазми металу, що характеризуються лінійним законом дисперсії: циклотронні й пучкові хвилі, нульовий звук, концентраційна хвиля. Вперше в «гарному металі» здійснено збудження магнітоплазмених хвиль, що спостерігалися раніше тільки в Bi, - швидкої магнітозвукової та альвеновської.

  Вперше в металах зареєстровані: а) електричний потенціал, пов'язаний з повздовжньою звуковою хвилею, б) інерційне поле, що супроводжує поперечну звукову хвилю - акустичний аналог ефекту Стюарта-Толмена. Розроблено принципово новий акустоелектричний метод вивчення динаміки вихрових граток у надпровідниках II роду. З його допомогою в борокарбідах вивчено поведінку сили Магнуса та обміряно параметри пінінгуючих потенціалів. Вперше за довгу історію існування питання експериментально було обміряно масу абрикосівського вихру (~10-17 г/см, YB6), яка виявилася на два порядки більшою, ніж існуючі теоретичні оцінки.

  Обміряно модулі пружності репрезентативних сполук родини подвійних молибдатів, купратів, борокарбидів, гекса- та додекаборидів, фероборатів. Зокрема, виявлено гігантську анізотропію пружних властивостей у базовій площині монокристалів La2CuO4. В усіх цих сполуках докладно вивчено еволюцію пружних характеристик, що супроводжує фазові перетворення сегнетоеластичної і магнітної природи, багато з яких було виявлено вперше. Побудовано відповідні фазові діаграми в площині «магнітне поле-температура».
   

  Обладнання

  Відділом розроблено експериментальне обладнання, що дозволяє в автоматичному режимі проводити високоточні виміри швидкості й загасання звуку в сильнопоглинаючих середовищах. Діапазон температур – 1,7-350 К, магнітних полів – до 5,5 Тл. Зокрема, було розвинено «ноніусну» методику, яка придатна для вимірів швидкості звуку в зразках субміліметрових розмірів.
    Активно ведеться розробка нового й модернізація застарілого обладнання, яке дозволяє визначати швидкість звуку.

  Международное сотрудничество

  • Інститут фізики ім. Л.В. Кіренського Сибірського відділення Російської академії наук, м. Красноярськ, 660036, Росія.
  • Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України вул. Кржижанівського, 3, м. Київ, 03142, Україна.
  • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, площа Свободи 4, м. Харків, 61022, Україна.
  • Інститут монокристалів НАН України, просп. Леніна, 60, м. Харків, 61001, Україна.
  • Department of Physics, Pohang University of Science and Technology, Pohang 790-784, Korea.
  • Institute for Solid State Physics, Technical University Dresden, Dresden D-01069, Germany
  • Korea Basic Science Institute, Daejeon 305-333, Korea.

  вверх