Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 

предыдущая группа
Група дослідження структури та магнітопружних властивостей систем із зниженою розмірністю в області низькотемпературних фазових переходів
следующая группа

Склад групи

Сіренко В.А.
CV file pdf 13 kB
e-mail:sirenko@ilt.kharkov.ua
керівник групи,
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук, проф.
Єременко В.В.
e-mail:eremenko@ilt.kharkov.ua
головний науковий співробітник,
Академік НАН України
Шабакаєва Ю. А.
CV file rtf 71.0 kB
кандидат фіз.-мат. наук,
молодший науковий співробітник
Галетич I. К.
CV file doc 65.5 kB
кандидат фіз.-мат. наук,
провідний інженер

Основні напрямки досліджень

 • Структурні дослідження магнетиків і надпровідників при низьких температурах.
 • Магнітострикційні явища в магнетиках і надпровідниках в області низькотемпературних фазових переходів.
 • Нанотрубки діхалькогенідов перехідних металів.

Деякі найбільш важливі результати

Виявлення та дослідження квантових магнітних осцилляцій магнітострикції у змішанному стані надпровідників 

Виявлення виникнення двійникової структури при формуванні антиферромагнітної діелектричної фази в манганіті Nd0.5Sr0.5MnO3

Виявлення та пояснення від’ємного теплового розширення сполук системи EuBaCuO та 2H-NbSe2 вздовж кристалографічної вісі значно нижче температури Дебая.

Дослідження пружного розсіювання рентгенівського опромінення та нейтронів на одному зразку 2H-NbSe2 та за однакових умов. Спостереженні розбіжності обумовлюються спектральною шириною зондуючого опромінення

Комплексні дослідження впливу опромінення швидкими електронами на структурні та магнітні властивості 2H-NbSe2, що виявили допування електронами кристалічних площин, збагачених селеном

Отримання відтворюваних замкнених наноформуваннь 2H-NbSe2 (нанотрубки та нанодроти), спостережені в електронному мікроскопі

Створення автономного гелієвого комбі-кріостата для всіх типів рентгенівських досліджень в інтервалі температур 10-300 К.
 

Обладнання

Рентгенівський дифрактометр ДРОН-2, оснащений оригінальними кріогенними модулями: кріостат для вимірювань в стаціонарному магнітному полі до 50 Ке в області температур 10 - 300 К, автономний гелієвий комбі-кріостат для всіх типів рентгенівських досліджень в інтервалі температур 10-300 К. 

Рентгенівська установка УРС-55.
 

Міжнародне співробітництво

 • Institute of Physics, PAN (Polish Academy of Sciences)
 • Advanced Nanotechnology Co. New-York, USA
 • Iowa State University, USA
 • Lucent Technology, New-Jersey, USA
 • Argonne National Laboratory, Argonne, USA
 • Grenoble High Magnetic Field La. France
 • Laboratory des Tres Bass Temperature, Grenoble, France
 • Saha Institute Of Nuclear Physics, Calcutta, India
 • Institute Of solid state and semiconductor Physics, Minsk, Belarus
предыдущая группа
следующая группа
вверх