Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 

предыдущая группа

Група магнітооб'емних досліджень

следующая группа

склад групи

Панфілов А. С. 
e-mail:panfilov@ilt.kharkov.ua
керівник групи
ст. науковий співробітник
канд. фіз.-мат. наук
Свечкарьов I. В.
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук,
професор
Журавльова I. П.
аспірант

Основні напрямки досліджень

  • Вплив високих тисків на магнітні властивості металів, сплавів і інтерметалевих з'єднань. 
  • Дослідження магнітних властивостей і ефектів тиску в надпровідниках на основі заліза.

Деякі найбільш важливі результати

Виявлення і дослідження сильних магнітооб'емних ефектів у сполуках d- і f-металів. 

Виявлення аномальних магнітооб'емних ефектів в боридів рідкоземельних металів.

Дослідження магнітного стану в магнітовпорядкованих оксидах марганцю, кобальту та рутенію.

Виявлення аномалій в поведінці магнітної сприйнятливості ВТНП FeSe (Te) в області нормальної фази під тиском.
 

Оборудование

Магнітні ваги для вимірювання статичної магнітної сприйнятливості і її анізотропії в магнітних полях 0,5 - 8 кЕ в температурному інтервалі 1,8 - 300 K.

Експериментальне обладнання дозволяє проводити:

  • Дослідження температурної залежності магнітної сприйнятливості в інтервалі температур 4.2 - 350 К і полів до 1 Тл методом Фарадея з чутливість методу близько 10 -9 Еме. Діапазон вимірюваних значень сприйнятливості порядку (1-1000) х10 -7 Еме при відносній точності не гірше 0.5.
  • Дослідження ефектів тиску до 2 кбар в інтервалі температур 20,3-300 До за допомогою левітаціонного методу, заснованого на принципі вільного підвішування вимірюваного зразка в сильному неоднорідному магнітному полі. В якості передавального тиск середовища використовується газоподібний гелій. Відносна похибка вимірювань 0,03%.  
  • Близькими технічними характеристиками володіє використовуваний у відділі магнітометр маятникового типу, рухома частина якого розташовується безпосередньо в камері високого тиску. 

 
 
предыдущая группа
следующая группа

 
вверх