Главная страница ФТИНТ

Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України

Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл

Завідуючий відділом доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник  
Гречнєв Геннадій Євгенович
тел : +(380)-57-3405011, факс: +(380)-57-3403370, e-mail: grechnev@ilt.kharkov.ua

Коротко про відділ
Напрямки досліджень
Основні результати
Методики
Публікації
Дисертації
Проекти та гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє поновлення
28.08.2012
 

ПРОЕКТИ ТА ГРАНТИ

Міжнародна асоціація по сприянню розвитку кооперації з вченими Союзу незалежних держав (INTAS).

03-51-3036
Nature of magnetism in fcc and bcc systems based on rare earth borides.

Спільні наукові проекти НАН України — РФФД (Росія).

43-02-10 
Співіснування надпровідності і магнетизму у шаруватих ВТНП сполуках на основі заліза.

01-02-12
Взаємозв’язок магнітних і надпровідних станів у шаруватих сполуках, що містять іони магнітних перехідних і рідкісноземельних металів.