Загальноінститутські фізичні семінари

Місце проведення : Конференц-зал ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України

Архів: 2014  2013  2012   2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

2020

15-01-2020
1000

Топологічна неермітова природа поверхневих електромагнітних та акустичних хвиль.
Доповідач – проф. K. Ю. Бліох (РІКЕН, Японія)

2019

16-10-2019
1000

Графен з точковими дефектами: чи можлива андерсонівська локалізація безмасових носіїв струму?
Доповідач – д. ф.-м. н. Ю.В. Скрипник (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ)

17-04-2019
1000

 Магнітооптичні ефекти в фізичних експериментах.
Доповідач – акад. НАН України М. Ф. Харченко (ФТІНТ НАН України, Харків)

20-03-2019
1000

 Основні властивості високотемпературних надпровідників (ВТНП): від купратів (YBCO) до халькогенідів (FeSe).
Доповідач – д.ф.-м.н. А. Л. Соловйов (ФТІНТ НАН України, Харків)

13-02-2019
1000

Електрон-діркова надпровідність в графенових системах.
Доповідач – д.ф.-м.н. . С. І. Шевченко (ФТІНТ НАН України, Харків)

2018

19-12-2018
1000

 Квантові та резистивні стани надпровідників
 семінар, присвячений 90-річчу з дня народження І.М. Дмитренко

14-11-2018
1000

 Топологічні напівметали
Доповідач — д.ф.-м.н. Г.П. Микитик (ФТІНТ НАН України, Харків)

28-02-2018
1000

 Інтерфейс між тонкоплівковими матеріалами та поверхня межі поділу нанокластер-матриця як головні компоненти сучасних нано- та оптоелектроніки
Доповідач — д.ф.-м.н., проф. О.М. Назаров (ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ)

21-02-2018
1000

 Ефекти взаємодії та розподілу дефектів структури у властивостях анізотропних тіл
Доповідач — д.ф.-м.н., проф. В.А. Татаренко (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ)

14-02-2018
1000

 Особливості структури та динаміки металів при високих тисках
Доповідач – д.ф.-м.н. Т. М. Брик (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)

2017

01-11-2017
1000

 Дифракція нейтронів в твердому кисні під тиском
Доповідач – проф. Стефан Клотц (Університет Пьєра та Марії Кюрі, Париж, Франція)

25-10-2017
1000

 Надпровідність та синхротронний експеримент, або від феро-пниктидів до купратів та знову назад
Доповідач – чл.-кор. НАН України О.А. Кордюк (ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ)

17-05-2017
1000

Квантові та вимірні ефекти в тепловому розширенні і сорбційних властивостях наноструктур.
Доповідач – д.ф.-м.н. О.В. Долбин (ФТІНТ НАН України, Харків)

01-03-2017
1000

Гравітаційні хвилі: поняття, джерела, пошук та детектування.
 Доповідач –  к.ф.-м.н. О.Г. Турутанов (ФТІНТ НАН України, Харків)

18-01-2017
1000

Твердий метан під дією нейтронного випромінювання: наслідки для нейтронних джерел та для утворення хвостів комет
 Доповідач – Д-р. О. І. Кірічек (Віце-президент Британського Кріогенного Товариства, Керівник групи Резерфордівської лабораторії, Чілтон, Дідкот, Оксон, Велика Британія)

2016

16-11-2016
1000

Руйнування надпровідності електричним струмом: скануюча лазерна мікроскопія резистивних станів тонких плівок
Доповідач – к.ф.-м.н. О.Г. Сиваков (ФТІНТ НАН України, Харків)

12-10-2016
1000

 Мiждисциплiнарнi дослiдження барвника метиленового синього для його нанотехнологiчних та бiофiзичних застосувань
Доповідач – д.ф.-м.н М.В. Косевич (ФТІНТ НАН України, Харків)

25-05-2016
1000

Рентгенівські та нейтронні структурні дослідження нових матеріалів в німецькому інженерно-матеріалознавчому науковому центрі
Доповідач – Д-р. Василь Гарамус (Центр Гельмгольца Гестхахту: центр з досліджень матеріалів та узбережних районів, Гестхахт, Німеччина)

20-04-2016
1000

Вуглецеві стільники - сховище для газів та рідин
Доповідач – к.ф.-м.н. Н.В. Крайнюкова (ФТІНТ НАН України, Харків)

16-03-2016
1000

Електронні топологічні переходи 3 роду в металах.
Доповідач – д.ф.-м.н. Г.П. Микитик (ФТІНТ НАН України, Харків)

2015

16-09-2015
1000

Квантові ефекти у SiGe квантових ямах.
Доповідач – к.ф.-м.н. І.Б. Беркутов. (ФТІНТ НАН України, Харків)

20-05-2015
1000

Надпровідність напівпровідникових гетероструктур AIVBVI.
Доповідач – к.ф.-м.н., с.н.с. Юзефович О.І. (ФТІНТ НАН України, Харків)

25-02-2015
1000

Магнітна природа розмірної стабільності вуглецьвмісних інварних сплавів при зміні температури.
Доповідач – д.ф.-м.н., проф. В.М. Надутов (ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ)

18-02-2015
1000

Статистична фізика складних мереж.
Доповідач – д.ф.-м.н., проф. Ю.В. Головач (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)

11-02-2015
1000

Ефекти Челябінського метеороїда: Результати теоретичних розрахунків і спостережень.
Доповідач – д.ф.-м.н., проф. Л.Ф. Чорногор (ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

04-02-2015
1000

Магнітні та магнітодинамічні властивості наноструктур. Гратки субмікронних дисків та нанодвійникові структури
в плівках з магнітним ефектом пам’яті форми.

Доповідач – д.ф.-м.н., зав. від. В.О. Голуб (Інститут магнетизму НАН України та МОН України, Київ)

21-01-2015
1000

Електронна будова, атомний дизайн та властивості нанобіоструктур.
Доповідач –  д.ф.-м.н., проф., зав. від. В.Л.Карбівський (ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ)

 

Copyright © 1995-2020 B. Verkin ILTPE of NAS. All rights reserved.