Деякі наукові установи і учбові заклади в м.Харкові

Підпорядковані Національній Академії наук
Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усікова  (ІРЕ)
Радіоастрономічний інститут (РІАН)
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного
НТК "Інститут монокристалів"
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
Інститут іоносфери
Підпорядковані Министерству освіти і науки України
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна
Національний технічний  університет ( "ХПІ")
Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Харківський Національний Університет Радіоелектроніки  .
Інші
Інститут медичної радіології ім. С.П. Григорьєва

Copyright © 1995-2020 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.