Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України


Основні напрями досліджень та досягнення


2016 2015 2014 2013

2012 2011 2010  2009 2008

 

 2007  2006  2005
               

2017

2018

2019                    

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна проводить наукові дослідження згідно закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2623-14  від 11.07.2001 р.) у напряму «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення  конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» за тематичним напрямом «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Постановою Президії НАН України № 341 від 17.12.2010 р. затверджено основні наукові напрями досліджень Інституту:

Одним з пріоритетних наукових завдань Інституту є дослідження властивостей наноструктурних об’єктів при низьких та наднизьких температурах.


Основні  опубліковані у пресі досягнення інституту

 
Copyright © 1995-2020 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.