Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України


Основні напрями досліджень та досягнення


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009 2008

 

 2007  2006  2005

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна проводить наукові дослідження згідно закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2623-14  від 11.07.2001 р.) у напряму «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення  конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» за тематичним напрямом «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Постановою Президії НАН України № 341 від 17.12.2010 р. затверджено основні наукові напрями досліджень Інституту:

Одним з пріоритетних наукових завдань Інституту є дослідження властивостей наноструктурних об’єктів при низьких та наднизьких температурах.


Основні  опубліковані у пресі досягнення інституту

 
Copyright © 1995-2020 B. Verkin ILTPE of NAS. All rights reserved.