Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03

Голова ради:

 1. Найдюк Юрій Георгійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22.

  Заступник голови:

 2. Стржемечний Михайло Олексійович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14.

  Вчений секретар:

 3. Юзефович Ольга Ігорівна, к.ф.-м.н., науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22.

  Члени ради:

 4. Камарчук Геннадій Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 5. Карачевцев Віктор Олексійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14;
 6. Колесніченко Юрій Олексійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 7. Константинов В’ячеслав Олександрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 8. Косевич Марина Вадимівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14;
 9. Лисецький Лонгін Миколайович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України, спеціальність 01.04.14;
 10. Малюкін Юрій Вікторович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України, спеціальність 01.04.07;
 11. Мамалуй Андрій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 01.04.07;
 12. Нацик Василь Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 13. Омельянчук Олександр Миколайович, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22;
 14. Паль-Валь Павло Павлович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 15. Пащенко Олексій Валентинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 16. Прохватілов Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14;
 17. Савченко Олена Володимирівна, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.14;
 18. Соловйов Андрій Львович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22;
 19. Філь В’ячеслав Дмитрович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.07;
 20. Хірний Віталій Пилипович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України, спеціальність 01.04.22;
 21. Хоткевич Андрій Володимирович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.04.22;
 22. Чабаненко Віктор Васильович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.22;
 23. Шестопалова Ганна Вікторівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України, спеціальність 01.04.14;
 24. Шкловський Валерій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.04.22;
 25. Юферов Володимир Борисович, д.т.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», спеціальність 01.04.14.