EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Група оптичної та магнеторезонансної спектроскопії

Склад групи


Ніна Михайлівна Нестеренко
nesterenko@ilt.kharkov.ua

Керівник групи,
науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
Христина Володимирівна Кутько
kkutko@ilt.kharkov.ua

Науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.

Сергій Миколайович Попережай
poperegay@ilt.kharkov.ua

Молодший науковий співробітник.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Феноменологічний та симетрійний аналіз фероеластичних фазових переходів в шаруватих тригональних та ромбічних кристалах.
 • Спонтанні та індуковані магнітним полем фазові переходи типу Яна-Теллера.
 • Низькоенергетична динаміка шаруватої кристалічної гратки та її роль в механізмах фазових переходів фероеластичного та ян-теллерівського типу при низьких температурах.
 • Магнітний резонанс в низьковимірних магнетиках, нано та метал-органічних сполуках.

Найважливіші наукові результати за останній час:

 • Використовуючи Раман та інфрачервону спектроскопію були досліджені особливості спонтанного впорядкування типу Ян-Теллера в системі KDy(MoO4)2. Було показано, що впорядкування квадруполів у електронній підсистемі цієї сполуки супроводжується появою енергетично нееквівалентних спотворень рідкоземельних іонів у впорядкованій фазі. Побудовано теорію середнього поля, що пояснює такий тип впорядкування та може бути використана для опису фазових переходів типу Яна-Теллера у всьому класі ромбічних кристалів (A.A. Zvyagin, K. Kutko, D. Kamenskyi, A.V. Peschanskii, S. Poperezhai, N.M. Nesterenko Phys. Rev. B 98, 2018, 064406(5pp)).
 • Експериментально отримані ДІЧ спектри пропускання в шаруватих подвійних молібдатах KY(MoO4)2, KDy(MoO4)2, KEr(MoO4)2, and KTm(MoO4)2 та показано, що низькоенергетичні граткові коливання в них добре описуються за допомогою розробленої квазі-одновимірної моделі. Результати розрахунків відповідно до цієї моделі узгоджуються з попередніми Раман та ультразвуковими дослідженнями. (S. Poperezhai, P. Gogoi, N. Zubenko, K. Kutko, V.I. Kutko, A.S. Kovalev, D. Kamenskyi Journal of Physics: Condensed Matter, 2017, Vol.29, p. 095402).
 • Розроблена квазі-одновимірна мікроскопічна модель для опису дисперсії шарових коливальних мод по зоні Бріллюена в шаруватих кристалах (на прикладі CsDy(MoO4)2) (С.М. Попережай, Н.С. Бондар, В.І.Кутько, О.С. Ковальов ФНТ, 2014, Т.40, с. 1093).
 • Дослідження спектрів комбінаційного розсіювання, які дозволили побудувати феноменологічний опис фероеластичних фазових переходів у подвійних тригональних молібдатах, доповнені даними ЕПР та рентгеноструктурного аналізу. Нові дані вказують на можливість існування неспівмірної фази в KSc(MoO4)2 (W. Zapart, M.B. Zapart, N.M. Nesterenko Ferroelectrics, 2014, 462, p. 110).
 • Експериментально виявлено немонотонні залежності магніторезонансних параметрів в серії зразків багатошарової системи Co/Cu, де змінним параметром є товщина немагнітного шару міді. Встановлено, що зміна товщини немагнітного шару впливає на формування магнітної анізотропії досліджуваної системи за рахунок двох механізмів. Один з них пов'язан зі змінами шорсткості інтерфейсу між магнітними і немагнітними шарами. Другий механізм обумовлений змінами значень псевдоморфних спотворень кристалічної гратки шарів кобальту (К. Кутько, О.І. Каплієнко, Е.П. Ніколова та ін. ФНТ, 2009, Т.35, с. 1114).

Експериментальне обладнання:

 • Магнеторезонансний спектрометр резонаторного типу, частотний діапазон 1 – 2.5 cм-1 (30 – 75 ГГц), надпровідний соленоїд з максимумом магнітного поля 5 T, температурний інтервал 2 – 30 K.

Міжнародне співробітництво:

 • High Field Magnet Laboratory (HFML–EMFL), Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.
 • Department of Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Faculty of Science, Univerzita Pavla Jozefa Safarika (UPJS), Kosice, Slovak Republic.
 • Institute of Low Temperature and Structure Research (INTiBS PAN), Polish Academy of Science, Wroclaw, Poland.

Ми пам'ятаємо: