Відзнаки ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН Україини

2017

 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено академіка НАН України В.О. Марченка.

Премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій разом з колегами з Інституту термоелектрики НАН та МОН України, Науково-виробничого комплексу казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал», Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, ТОВ «Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос» удостоєний співробітник ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України В.А. Майданов за роботу «Дослідження, розробка і впровадження у виробництво новітніх технологій виготовлення газових і термоелектричних систем охолодження приймачів інфрачервоного випромінювання і імітаторів космосу до низьких і кріогенних температур».

Премією ім. Б.І. Вєркіна НАН України відзначені співробітники ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України чл.-кор. НАН України О.М. Омельянчук та С.М. Шевченко разом із науковцем з Інституту фотонних технологій м. Йєна, (Німеччина) за теоретичне та експериментальне вивчення джозефсонівських кубітів для квантових обчислень.

Премію ім. О.В. Погорєлова НАН України відзначені співробітники ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України Д.В. Болотов та В.О. Горькавий разом із науковцем з Інституту математики НАН України за серію праць «Геометричні та топологічні властивості підмноговидів та шарувань».

Відзнакою «За підготовку наукової зміни» НАН України за багатолітню плідну працю вченого і педагога, вагомий внесок у розвиток творчої інтеграції вищої школи і науки та підготовку висококваліфікованих наукових кадрів відмічені співробітники Інституту академік НАН України Л.А. Пастур, академік НАН України Є.Я. Хруслов та Г.М. Фельдман.

Академіка НАН України Л.А. Пастура обрано Почесним доктором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Подякою Голови Харківської облдержадміністрації нагороджений учений секретар ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України О.М. Калиненко.

Розпорядженням Голови Харківської облдержадміністрації у 2017 році призначено стипендії співробітникам інституту О.В. Савченко (стипендія ім. К.Д. Синельникова в галузі фізики і астрономії) та Д.В. Шепельскому (стипендія імені М.В. Остроградського в галузі математики).

Аспірант Д.С. Карпов удостоєний стипендії німецької служби академічних обмінів (DAAD) для проведення досліджень в Інституті фотонних досліджень, м. Йена, Німеччина.