Відзнаки ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН Україини

2015

 

Співробітнику Інституту Л.Б. Голінському разом з науковцями Інституту математики НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджено премію імені М.В. Остроградського НАН України за цикл наукових праць «Методи комплексного аналізу в теорії операторів та теорії наближень».

Премією НАН України для молодих вчених за кращі наукові роботи відзначено О.М. Карпель за цикл робіт «Класифікація канторівських динамічних систем в топологічній динаміці».

Почесною грамотою Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України було нагороджено М.В. Миронюк.

Відбувся виступ молодого ученого – математика О.М. Карпель на засіданні Президії НАН України 17 червня 2015 р. з повідомленням на тему «Інваріантні міри на діаграмах Браттелі».

Розпорядженням Голови Харківської облдержадміністрації у 2015 році призначено стипендію імені К.Д. Синельникова О.С. Ковальову та стипендію імені М.В. Остроградського І.Є. Єгоровій.

Грамотою Харківської обласної ради було нагороджено завідувача відділу молекулярної біофізики В.О. Карачевцева.